top of page
custom designed PVC sign installed on large wall

SIGNAGE &
GRAPHICS

Interiør & Eksteriør
Vinduer, vegger, tak og gulv.

Hev de fysiske miljøene dine med nyskapende og engasjerende grafikk, skilting og skjermer – i stand til å forvandle blid til dristig. Gå inn i et tverrfunksjonelt team med ekspertisen og erfaringen for å tilby fullskala design og kreative ideer – fra merkevarebygging, grafikk og tekstforfatting til materialvalg og produksjonsmetodikk.

Veisøkingssystemer

Et effektivt veifinningskiltsystem vil være tydelig, konsistent og fullt vurdert. Med utgangspunkt i bedriftens identitet lager vi vakkert designede skiltopplegg som vil lede besøkende rundt på nettstedet ditt uten problemer.

Post- og panelskilt

Secure and long lasting, our traditional post and panel signs are manufactured to the highest specifications. They can be supplied in various configurations with single, double or multi-panels, depending on your wayfinding needs.

Monolitter

Slående og svært synlige, monolitter er en moderne og elegant måte å ønske besøkende velkommen til skolen din. Disse skiltene er ekstremt allsidige og kan designes og produseres i en stil som passer dine spesifikke krav.

Architectural Lettering

Storskala arkitektoniske bokstaver vil gi en dristig uttalelse og skape umiddelbar visuell effekt. Flatt eller tredimensjonalt, firmanavnet og logoen kan produseres i en rekke materialer, som aluminium, rustfritt stål, messing og akryl.

Et spektakulært førsteinntrykk

Med vår eksperttekniske kunnskap om materialer og vår teft for design, produserer vi inspirerte skiltløsninger som er bygget rundt ditt merke og produsert etter de høyeste standarder. De gjør et sterkt førsteinntrykk på besøkende til institusjonen din. Vi kan gi råd om hvilke av de mange tilgjengelige alternativene som best passer dine spesifikke krav, og kan administrere prosjektet ditt fra første undersøkelse på stedet til endelig installasjon. For alle skiltprosjekter, store som små, sørger vi alltid for at skiltene våre produseres og installeres med nøyaktighet og effektivitet.

Nettstedsundersøkelser og prototyping

Gå til produksjon med selvtillit – fra bedriftens hovedkontor til distribuerte lokasjoner og omtrent alle fysiske miljøer i mellom – teamet vårt har ekspertisen til å gjøre det riktig … første gang.

Produksjon & Distribusjon

Stol på at det riktige materialet kommer til de riktige stedene på akkurat det tidspunktet det trenger å være der, med vårt landsdekkende nettverk av integrerte produksjons-, lager- og distribusjonsfasiliteter.

Installasjon

Sørg for at grafikk- og skiltapplikasjonene dine er installert i henhold til merkevarestandarder og samsvar med intuitive instruksjoner eller våre profesjonelle installasjonstjenester.

Inspirasjon

Håndgripelig
Utfall

Håndgripelige utfall skjer ikke bare av seg selv. De er det direkte resultatet av strategiske partnerskap forankret i effektiv kommunikasjon, samarbeid og problemløsning. Når det gjelder strategi og kreative tjenester, bretter vi like gjerne opp ermene og jobber med et prosjekt som vi eier full merkevareretning, budsjettallokering og, viktigst av alt, resultater.

 • What are some of the printing techniques you use?
  We strive to add dimension to your commercial print in order to leave lasting impressions and generate emotional connections. We allow you to dream big - the capacity of our digital print and digital inkjet networks will bring your ideas to life. Our other offerings include, but are not limited to, 3D and lenticular printing, die cutting and four-color processes. We’re also well-versed in sheet-fed and web press techniques, delivering higher quality, efficiency and versatility for fast turns on high-volume print.
 • What apparel finishing do you offer?
  We offer several finishing services to include the following: Woven Tag sourcing Woven tag sewing Hang Tag sourcing Hang tag application Individual folding and polybagging Inside tag removal Inside tag printing.
 • Artwork
  What file type should I upload? The higher the resolution the better. AI or EPS files work the best. Do you keep my artwork on file? Yes! We keep your artwork on file to make reordering and using your art on other products simple and easy! Can I specify a PMS color for my print? Yes! However, keep in mind there are a few products where, due to the limitations of the printing process, exact PMS matching isn’t possible. This information will be listed on each product page.
 • Which suppliers do you work with?
  Your brand deserves the absolute best. That’s why we partner with a number of industry-leading suppliers to help us serve you better, faster and smarter. The result is added economic and business value with unwavering quality.
 • What decoration/printing techniques do you use for apparel printing?
  We employ a wide range of decoration techniques such as digital direct-to-garment, color print, digital print, laser engraving, hot debossing, embroidery, 3D raised and vinyl heat transfer.
 • Do you offer fulfillment services?
  We can accommodate fulfillment services. If you have a request for fulfillment please reach out to our team and provide all details for your request. We will determine the best approach based on your specific needs for your project.
 • What does a single source mean?
  To put it simply, it means less work for you. You'll be able to eliminate the hassle of dealing with multiple vendors, ultimately centralizing all production of your design, print and promotional products. This will allow you to increase efficiency and reduce the amount of time and money you spend. Doing so frees up your marketing team to focus more on new strategies and developing exciting content, and less time on managing the day to day.
 • How to choose a branding agency
  There is no shortage of branding agency services to choose from, but what makes some branding agency services stand out among the rest? Being unique, innovative, and forward-thinking are some of the main attributes that an agency should excel at. You should consider several aspects, including the skills and experience displayed by the company. Plus, agencies that have solid testimonials and case studies can help you make the decision. Equally as important, your business should also feel comfortable in the partnership and working together to collaborate is essential to get the right balance. Price is often a key feature but should not be a defining one. Cheaper is not always better, especially when it comes to getting your branding on point. Our brand agency services are based in Halifax, and we can help businesses in the local area and across Nova Scotia, and the rest of Canada and the US.
 • Why hire a branding agency?
  Your goal in hiring a branding agency is to partner with someone who is setting the trends, not following them. Things to expect from a branding agency: Market knowledge Expertise and efficiency And above all a fresh perspective
 • What are branding services?
  Branding is the process of creating a strong and positive first impression on your new and current customers. To create this foundation for your business, using branding agency services is a top choice. Experts in marketing and design, including web design, will ensure your message is consistent and engaging on all levels. It is more than a logo!
 • What are the best promotional items?
  There is no right or wrong answer for what the best branded merchandise on the market is. However, to get the best custom promotional items made for your business, a marketing and branding strategy should be in place to help you decide. At Aliant Brands, we can help you select the most suitable promotional products for your business use. Whether it’s for a trade show or in-house employee uniform requirement, we can assist in any type of branding project.
 • What custom apparel products do you offer?
  Our agency offers a range of custom logo apparel options to complement your promotional clothing strategy. We can work with you to produce custom printed items and products to suit your specifications. Plus, we have a full-service agency that handles everything from design through to merchandise printing. Our customer service and quality standards ensure we deliver the best products for your business needs. Some examples of the types of printing services we offer include: Digital printing Embroidery T-shirt printing Screen-printing If you’re looking for custom clothing for your business, we can create impactful garments to complement your branding. Whether your company is based in Nova Scotia or further afield, we’re happy to help your branding needs boost your company profile. Speak with us today to discover how custom-created garments could add that extra something to your business.
 • What is custom clothing?
  Custom apparel or clothing, simply put, is clothing made especially for you and your brand. The beauty of custom logo apparel is that you can work with our promotional marketing agency to tailor the finished product to your branding message. This ensures you always target your audience with engaging and useful products to retain a place in their buying choices. There are many benefits of using a design agency to harness your brand message, and our brand development services can maximize their success.
 • How to customize clothes?
  The process of customizing clothing is a specialist service if you are looking for professionally designed custom logo apparel. To obtain the right type of customized clothing for your business, partnering with an expert in screen printing and embroidery is the best option. Alongside printing clothing, our promotional marketing agency offers everything from initial branding strategy and design to implementing custom logos and branding to your merchandise requirements.
 • Notes About Our Site
  The artwork, designs and trademarks shown on products on this site are examples of the products and imprinting services we offer. They do not represent endorsement by the owners of the artwork, designs or trademarks. All prices and product information are subject to change without notice.
 • Overview of the Ordering Process
  Once you place your order, you’ll immediately receive an email confirmation with your order number. Within 48 hours you will receive the production mockup based on your artwork request. If we are using embroidery to embellish your design, you will receive a sew out of your design. This may take up to a week. There you’ll have the opportunity to approve it, or make suggestions for changes and improvements (remember, all of your artwork for an order is FREE. We don’t charge for art design and prep!). Once you’ve approved the production mockup we will go into production. Remember, nothing goes into production without your approval!
 • What if I’m unhappy with my order?
  If you’re unhappy with your order because the product is defective or ‘not as promised’ or the imprint quality isn’t ‘spot on’ just contact your Customer Care Representative and we’ll rerun your order or refund your money. We’ll even pay the shipping to get the problem product returned. We are in this for the long-haul and will work with you to be sure you’re 100% satisfied. Really!
 • What type of payments do you accept?
  We accept all major credit cards!
 • Can I cancel or change my order?
  You can cancel at any time prior to the order going into production. Once items have been imprinted with your logo, we can no longer accept a cancellation. If you need to change your order for any reason contact us and we will be happy to assist you.
 • Why choose us?
  Engaging, Conversational Tone: We leverage a clear, concise, and easy-to-read writing style that mirrors your brand's voice and ensures exceptional readability scores. Accuracy and Expertise: Our meticulous research process guarantees factually accurate content, positioning your company as an industry authority. Topic Versatility: We cater to your specific requirements. Whether you have designated topics in mind, or require assistance in selecting relevant themes, we can deliver content that aligns perfectly with your niche. Evergreen Content Creation: Blogs serve as a cornerstone of any content marketing strategy. They provide lasting value by attracting new leads and driving website traffic over an extended period. Social Media Optimization: The inherently shareable nature of blogs allows for organic amplification across social media platforms. Additionally, content can be repurposed to maintain its relevance and freshness. Authentic Brand Voice: Our content seamlessly integrates with your brand identity, ensuring your blogs resonate with your target audience and accurately reflect your unique company persona. In essence, we provide a powerful content marketing tool that delivers long-term benefits. Let's collaborate and create blogs that become a cornerstone of your digital marketing strategy!
 • Blogs are the gift that keep on giving!
  Blogs are a marketer's dream come true – a single investment that delivers continuous benefits over time. Here's why: Evergreen Content: Unlike fleeting ads, blogs serve as perpetual assets on your website. They remain relevant and accessible for years to come, constantly attracting new visitors and generating leads. Social Media Powerhouse: Existing blog posts can be easily reshared across social media platforms, reaching new audiences as your follower base grows and evolves. Dynamic & Adaptable: Blogs aren't static. You can update and refine content as needed, ensuring it stays relevant and reflects any changes in your industry or business. This keeps your content fresh and valuable for both new and returning visitors. In essence, blogs are a gift that keeps on giving, offering long-term value and continuous marketing potential with minimal upfront investment.
 • What is a Ghostwriter?
  The term "ghostwriter" refers to a professional writer who creates content that is ultimately credited to another person or entity. In the context of blogs, a ghostwriter would be responsible for researching, writing, and editing blog posts that are then published under the name of the business owner or another designated individual. This approach allows business owners to leverage the expertise of a professional writer to create high-quality, informative content, even if they lack the time or writing skills to do so themselves. The ghostwriter ensures the content aligns with the business owner's brand voice and reflects their desired message.
 • Content Expertise: Tailored Solutions for Your Brand
  Our team of experienced writers possesses a diverse skillset, crafting compelling content across crucial business and marketing domains: Business & Entrepreneurship: We guide startups and established businesses through launch, marketing, management, and the unique considerations of work-from-home models. Specific content explores marketing strategies and navigating the challenges and opportunities of remote work. Branding & Marketing: We assist you in building a robust brand identity and implementing effective marketing campaigns. Our writers provide expertise in reaching your target audience, crafting targeted strategies, and utilizing social media and content marketing to achieve sustainable growth. Design & Branded Apparel: Our team stays current on the latest trends in branded apparel design, while also offering insights into design principles and the psychology of color in marketing. Promotional Marketing & Print/Publishing: We help you develop innovative promotional initiatives, leverage branded merchandise for effective marketing, and understand the printing and publishing processes relevant to your specific industry. Beyond Expertise: While this list highlights our core areas, our writers are adept researchers, comfortable expanding their knowledge to address your specific industry needs. We encourage open communication to ensure content seamlessly integrates with your unique business goals and target audience. Leverage our writers' expertise to create compelling blog content that informs, engages, and propels your brand forward.
 • Why do I need updated content and blogs?
  While content creation might not be the first thing that comes to mind when optimizing a website, consistently updated content and informative blogs are essential assets for any online presence. Here's why prioritizing fresh content is crucial for your website's success: Enhanced Search Engine Optimization (SEO): Search engines prioritize websites with recent, relevant content. By regularly adding new information and blog posts, your website can improve its ranking in search results, leading to a significant increase in organic traffic – potential customers who find your site naturally through search queries. Sustained User Engagement: Engaging and informative content keeps visitors coming back for more. This "organic traffic" is particularly valuable compared to paid advertising, as it demonstrates genuine interest in your brand and its offerings. Fresh content ensures your website remains relevant and continues to attract visitors over time. Improved Brand Authority: Regularly updated content allows you to showcase your industry knowledge and expertise. This fosters trust with potential customers and positions your company as a reliable source of information, ultimately strengthening your brand authority.

La Aliant Brands
hjelpe deg med å levere eksepsjonelle kundeopplevelser.

bottom of page